Son Haberler |

Hakkımızda

Ulusal Gazete 22 Ağustos 2011'de Kurulmuş Olup Türkiye'de ve Dünya'da Olup Biten Herşeyi Bu Blogda bulabilirsiniz..

İletişim;

E-MAİL:yunus_151@hotmail.com

Genel Merkez: Bursa/TÜRKİYE

İLKELERİMİZGEREKÇEMİZ VE GENEL ÇERÇEVE
Temel insan hakları arasında yaşamsal önem taşıyan halkın habere ulaşma özgürlüğü, günümüzde büyük bir tehdit altındadır. Halkı bilgilendirmesi ve doğru haber vermesi gereken basın kuruluşları, siyasi iktidarın ve yükselen yeni sermaye çevrelerinin denetim ve gözetimi altına girmiştir. Basının toplam tirajının yarıdan fazlası ya hükümetin doğrudan denetimi altında ya da hükümet yanlısı işadamları ve organizasyonlar tarafından yönetilmektedir. Hükümet yanlısı gibi görülmeyen basın kuruluşlarının ise neredeyse tamamına yakını ya rehin alınmış ya da “patron müessesesinin zaaflarından” yararlanılarak pasifize edilmiştir. Bu durum ve artan baskılar, bilgilenmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen halkı bir arayış içine itmiştir. Bu arayış, yönlendirilmemiş, yandaş olmayan, halkın yanında ve özgür bir basına ve/veya medyaya ulaşma çabasıdır. Tablo böyle olunca; egemen ve yukarıdan dayatılan gazetecilik anlayışına alternatif bir medya ortamının oluşmasına katkıda bulunmak siyasal, kültürel ve toplumsal bakımdan büyük önem taşımaktadır. Diğer bir anlatımla; üslubu ve mimarisi, hayata, bilgiye ve habere bakışıyla sadece “dürüst ve namuslu bir gazete” çıkarmak bile Türkiye’nin demokratikleşmesi bakımından yüksek değer taşıyacaktır. Bu anlamda Ulusal Gazete yenilikçi ve öncü olduğu kadar, öncelikle “dürüst ve namuslu bir gazete” olacaktır. Ulusal Gazetesi bu metinle çerçevesi çizilen ilkelere ve genel yaklaşıma bağlı kalacaktır.

Bu çerçevede;
Pornografiye, küfre, hakarete başvurmadan; lümpen bir dile savrulmadan; hiç kimseyi cinsiyeti ya da cinsel tercihleri nedeniyle aşağılamadan ve insan onuruyla oynamadan gazetecilik ve yayıncılık yapacağız. İnsanlığın ilerici birikimine ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız. Kurulu düzene yönelik ilerici ve gerici eleştiri arasındaki farkı ortaya koyacak, ilerici eleştirinin zemini ve sözcüsü olacağız. Şövenizme, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkacak; toplumcu ve yurtsever bir gazete olacağız. Üretenin ve çalışanın hakkını ve hukukunu savunacağız. Hayatın bütün renklerini gazete sayfalarına taşıyacağız. Haberi ve bilgiyi eğip bükmeyecek ve karartmayacağız. Halktan yana ve muhalif bir gazete hazırlayacağız. Çalışanların hakkını ve hukukunu savunan bir perspektifle reel sektörü, üreticiyi destekleyecek, istihdam yaratan yatırımcının yanında olacağız. Yerel değil yerli bir gazete olacağız. Dünyaya açık ve yenilikçi bir yayın politikası izleyeceğiz. Çevreci olacak, ekolojik dengenin, doğal ve tarihi zenginliklerin korunması için mücadele edeceğiz. Etnik köken kışkırtıcılığı, mezhepçilik ve ırkçılık yapan gazetecilik anlayışının karşısında olacağız. Her türden diktatörlük girişimine, darbelere, tutuculuğa ve ayrımcılığa karşı açık tavır alacağız.

HEDEF KİTLEMİZ 

Hedef kitlemiz bütün toplumdur. Ancak gazetemiz öncelikle, 12 Eylül 2010 referandumunda yüzde 42 oranına çıkan ve “Hayır” diyen toplum kesimlerine ulaşmayı ve onların sözcüsü olmayı hedefleyecektir. Ekonomi, siyaset, dış haberler sayfalarımızın yanısıra, yukarıda da belirtildiği gibi, magazin, spor, sağlık, kadın, moda'ya yer veren sayfalar ve bölümler bu kucaklayıcılığımızın araçları olacaktır. Gazetemizin muhalif olması, dar, sekter ve geniş okuyucu kesimini itecek şekilde katı bir çizgiye savrulması anlamına gelmeyecektir. Merkezdeki okuyucuyu da gözeten bir yayın çizgisi izlenecektir. Hedef toplumun tamamıdır.

Bize İletişim Bölümden Ulaşabilirsiniz.. yada yukarıdaki E-mail Adresimize yazabilirsiniz.
 
Yukarı Çık
Telif Hakkı © 2014 Ulusal Gazete | Tasarım: OddThemes